Thêm cơ hội phát triển công nghệ tài chính

Thêm cơ hội phát triển công nghệ tài chính

Ngày 22/3, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Kinh tế và Tài chính quốc tế lần thứ 8. Các doanh nghiệp Fintech đến từ Hàn Quốc bày tỏ mong hợp tác, đầu tư liên quan đến việc phát triển thị trường công nghệ tài chính (Fintech) tại Việt Nam.