Phí tăng - Bán giảm: Xe bán tải mất dần lợi thế

.
Nguồn: thoidai.com.vn