Hà Nội ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019

.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019, áp dụng từ ngày 1/1 đến hết 31/12. Hệ số này được dùng làm căn cứ xác định giá thuê đất, giá thu tiền sử dụng đất.

Cụ thể hệ số áp dụng như bảng dưới đây:

Trường hợp thuê đất nông nghiệp, lâm nghiệp, có mặt nước nuôi trồng thủy sản để sản xuất nông nghiệp, giá đất làm căn cứ xác định giá cho thuê áp dụng hệ số K là 1 cho toàn địa bàn TP.

Với diện tích vượt hạn mức sử dụng đất trong trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, tiền sử dụng đất được thu phân theo địa bàn.

Cụ thể, các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa áp dụng hệ số K là 1,6. Quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân áp dụng hệ số 1,35. Các quận còn lại áp hệ số K là 1,25.

Hệ số 1,1 áp dụng với các xã giáp ranh nội thành, thị trấn thuộc các huyện, các phường thuộc thị xã Sơn Tây. Các xã còn lại hệ số K là 1,05.

Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp, trong đó bao gồm cả đất vườn, ao liền kề đất ở làm cơ sở xác định chênh lệch giữa giá thu tiền sử dụng đất theo mục đích mới và giá thu tiền sử dụng đất nông nghiệp là K=1.

Nguồn: ndh.vn