Quảng Ninh 'xóa sổ' dự án resort 4 sao ven biển Tây Cô Tô

.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định hủy bỏ, chấm dứt hiệu lực Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái Resort 4 sao ven biển Tây Cô Tô tại thôn Nam Hà, xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô.

Cụ thể, các quyết định của UBND tỉnh bị huỷ có Quyết định số 2360 ngày 28/7/2016 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái Resort 4 sao ven biển Tây Cô Tô; số 731 ngày 14/3/2017 về việc tạm dừng chủ trương đầu tư dự án này.

Quyết định huỷ bỏ Dự án Khu du lịch sinh thái Resort 4 sao ven biển Tây Cô Tô được căn cứ theo Điều 48, Luật Đầu tư.

Dự án Khu du lịch sinh thái resort 4 sao ven biển Tây Cô Tô do Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bảo Nguyên thuộc danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030.

Theo thông tin từng công bố, dự án này sẽ góp phần hình thành chuỗi dịch vụ du lịch cao cấp, các sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, tạo nên khu nghỉ dưỡng tự nhiên đẳng cấp 4 sao.

Điều 48, Luật Đầu tư nêu rõ, dự án bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp:

- Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án;

- Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;

- Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

- Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật này mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động;

- Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư;

- Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;

- Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật này;

- Theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.

Nguồn: ndh.vn