Gian nan “từ bỏ” mía

Gian nan “từ bỏ” mía

Thiên Bảo | Trước viễn cảnh mù mịt của cây mía, nhiều nông dân tỉnh Trà Vinh chuyển sang nuôi trồng những loại khác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Tuy nhiên, việc chuyển đổi này không...